EPOPEJA PRAWNICZA w XII księgach prozą – epilog

EPILOG

Koncepcję przywrócenia legalnej wykładni ustaw konsultowałem z wieloma przedstawicielami tak teorii, jak i praktyki prawa. Wśród nich byli profesorowie wydziałów prawa i administracji naszych uniwersytetów, adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie i inni prawnicy zajmujący się profesjonalnie stosowaniem prawa.

Konsultantów prosiłem o krytyczne spojrzenie na tę propozycję z pozycji „adwokata diabła”… Jak dotychczas, pomimo upływu dłuższego czasu od kontaktów konsultacyjnych żadna z tych osób nie przekazała mi uwag podważających zasadność prezentowanego rozwiązania w kwestii przywrócenia legalnej wykładni ustaw.

Z tego względu uznałem, że z punktu widzenia naprawy systemu prawa, prezentowane rozwiązanie ma szanse realizacji, pod warunkiem, że władza działa i chce nadal działać w interesie suwerena.

Epopeję prawniczą przekazałem do kancelarii: Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości oraz kierującego obozem władzy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także do przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Teraz nastąpi sprawdzian, który wykaże, czy prezentowane w kampanii prezydenckiej, w którą szczególnie zaangażowani byli: Marszałek Sejmu, Premier, Minister Sprawiedliwości i szef „Solidarności”, pięknie wyrażane słowa o państwie prawa, przywracaniu praworządności i sprawiedliwości mają pokrycie w faktach, czy też są podobną fasadową iluzją, którą serwuje opozycja, tyle, że ubraną w ładniejsze opakowanie?

Tadeusz Michał Nycz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *