ŻYCZENIA NOWOROCZNE

U progu nowego roku kalendarzowego marzy mi się prorokowana zmiana jakościowa naszego życia społecznego. Mamy podobno przejść w epokę mądrości.

Na europejskim podwórku chciałbym, aby ta zmiana zaowocowała poważnym podejściem do litery prawa.  Nasz stosunek do regulacji prawnych świadczy, bowiem o tym, czy jako społeczeństwo poważnie traktujemy potrzebę właściwej regulacji stosunków międzyludzkich?

Czytaj dalej ŻYCZENIA NOWOROCZNE

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VII

VII

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelom między innymi:

  • ochronę własności (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1),
  • ochronę życia prywatnego i decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 i art. 51),
  • wolność pozyskiwania informacji (art. 54).

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VII

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VI

VI

Mamy specyficzną sytuację. Przepisy Konstytucji są poprawnie skonstruowane, przewidują dla obywateli istotne dobrodziejstwa. Stosowanie jednak tych zasad w praktyce natrafia na poważne przeszkody, ponieważ system prawny jest niedomknięty, w wyniku braku legalnej, czyli wiążącej wykładni ustaw.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VI

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? V

V

Niedopuszczalność stosowania cywilistycznej zasady swobody nawiązywania umów w stosunkach pracy jest łatwa do logicznego wyjaśnienia. Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy zastosowanie w stosunkach pracy jakiegokolwiek artykułu Kodeksu cywilnego jest dopuszczalne, pod warunkiem zgodności tego przepisu z zasadami prawa pracy.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? V

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? IV

IV

Przykładów pozoracji ustawy zasadniczej w zakresie praw obywatela można by wymieniać przy pomocy konkretnych przypadków opartych na doświadczeniach, bez końca. Natychmiast znaleźliby się obrońcy Konstytucji, tworzący teorie świadczące o olbrzymiej demokracji, wolności i dobru, jakie ona niesie dla rodaków.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? IV

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? III

III

Obecny od trzech lat trwający spór polityczny dotyczy wprost przepisów Konstytucji. Strona rządowa twierdzi, że działa zgodnie z jej zapisami, a opozycja zarzuca jej łamanie zapisów ustawy zasadniczej.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? III