FILOZOFIA WSPÓŁCZESNOŚCI 2

Chytry dwa razy traci, co jest podstawową przyczyną niesprawiedliwego podziału dóbr na całym świecie. Ta zła cecha prawie każdego człowieka powoduje, że jesteśmy w stanie akceptować wprost lub pośrednio przez milczenie, reguły społeczne sprzeczne tak z przykazaniami wiary, jak i z ustalonymi oficjalnie aksjomatami wiedzy ekonomicznej.

Czytaj dalej FILOZOFIA WSPÓŁCZESNOŚCI 2

GRYPA SZALEJE NA ŚWIECIE…

Nie będę namawiał nikogo za lub przeciw szczepieniu na koronawirusa. Jest to zbyt poważna decyzja rzutująca na zdrowie i życie jednostki, aby komukolwiek wolno było bawić się w agitatora medialnego. Każdy indywidualnie musi sam zadecydować, analizując dostępne i niestety sprzeczne informacje podawane w różnych publikatorach.

Czytaj dalej GRYPA SZALEJE NA ŚWIECIE…

EPOPEJA PRAWNICZA w XII księgach prozą – epilog

EPILOG

Koncepcję przywrócenia legalnej wykładni ustaw konsultowałem z wieloma przedstawicielami tak teorii, jak i praktyki prawa. Wśród nich byli profesorowie wydziałów prawa i administracji naszych uniwersytetów, adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie i inni prawnicy zajmujący się profesjonalnie stosowaniem prawa.

Czytaj dalej EPOPEJA PRAWNICZA w XII księgach prozą – epilog

Księga XII. PRZYWRÓCENIE LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW

Opisane zdarzenia, na które posiadam dowody potwierdzające głoszone poglądy, Czytelnik może sobie ocenić w kontekście własnych doświadczeń w zakresie stosowania prawa. Jest źle, a zjawisko ma charakter postępujący i co gorsza obejmuje nie tylko procesy cywilne, czy administracyjne, ale także skutki wadliwych postępowań karnych.

Czytaj dalej Księga XII. PRZYWRÓCENIE LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW

Księga XI. POLETKO DOŚWIADCZALNE

Jako zawodowy inspektor pracy spotykający się, na co dzień z poszkodowanymi pracownikami, zwłaszcza w wyniku pozbawienia ich pracy, o przywróceniu do której może wiążąco orzec tylko sąd pracy, coraz częściej w XXI wieku stykałem się z bardzo niepochlebnymi opiniami o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj dalej Księga XI. POLETKO DOŚWIADCZALNE

Księga X. NIEPRAWORZĄDNA REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Konstytucyjna zasada zachowania praw słusznie nabytych łączy się ściśle z wprowadzaną na mocy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce reformą szkolnictwa wyższego, rozpoczętą z dniem wejścia w życie tych przepisów, czyli 1.10.2018 r.

Czytaj dalej Księga X. NIEPRAWORZĄDNA REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Księga IX. NARUSZENIE PRAW NABYTYCH BIBLIOTEKARZY

Bibliotekarze bibliotek naukowych wyższych uczelni publicznych, w liczbie około 2.500 pracowników, zostali z chwilą wejścia w życie Prawa o szkolnictwie wyższym, z 2005 r. pozbawieni prawa do przyznanego im przez poprzednią ustawę bezwarunkowo 36 dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Czytaj dalej Księga IX. NARUSZENIE PRAW NABYTYCH BIBLIOTEKARZY