POWOJENNA PARANOJA…

Ostatnio słyszałem w radio wypowiedź pewnego dziennikarza, czy komentatora radiowego, który usilnie przekonywał, że jesteśmy winni osobom narodu żydowskiego, zamieszkującym niegdyś nasz kraj, jakieś miliardy złotych z tytułu pozostawionego majątku na terenie Polski…?

Wypowiedź ta zdumiała mnie ogromnie, gdyż świadczy o jakiejś paranoi. Ale przyznać muszą, że my sami, a dokładniej nasz parlament wpuścił nas nieco w te maliny w wyniku legislacyjnego zaniechania w przedmiotowej sprawie.

Czytaj dalej POWOJENNA PARANOJA…

PANOWANIE NAD MASAMI…

Patrząc na polską a także unijną rzeczywistość, w której, na co dzień kłamstwo wypiera prawdę, czyniąc to całkowicie bezkarnie, zastanawiam się nad pojęciem sprawiedliwości, do której przeciętny obywatel Europy wzdycha.

Sprawiedliwość to stan oparty na twardych wartościach podbudowanych normą prawną, która uznaje go za społecznie korzystny. W tym ujęciu mamy do czynienia z porównaniem stanu faktycznego z ogólną normą postępowania uznaną w wyniku stosowanego prawa za akceptowaną i chronioną.

Czytaj dalej PANOWANIE NAD MASAMI…

O POZIOMIE NAUKI…

W lipcu 2017 r. znalazłem w Internecie apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych do Prezydenta RP w związku z aktualną sytuacją polityczną w kraju. Sygnatariuszami apelu było 20 rektorów i byłych rektorów polskich uczelni.

W apelu zaakcentowano niepokojące zjawiska polityczne w Polsce oraz zaapelowano do Prezydenta o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich niezgodność z Konstytucją oraz niedopuszczalny tryb procedowania i podjęcie stosownych rozmów dotyczących reformy sądownictwa.

Czytaj dalej O POZIOMIE NAUKI…

NAJWAŻNIEJSZA WŁADZA…

  • Tato!
  • Co tam, synu?
  • Pomóż, bo ja nic nie rozumiem…
  • W czym problem?
  • Pani kazała nam przygotować na lekcję historii współczesnej, problemy polskiej demokracji…
  • Co pani kazała przeczytać, wysłuchać, czy oglądnąć?
  • Nie ma żadnych preferencji, sami mamy wybrać.
  • Macie mądrą nauczycielkę, niebawiącą się w polityczne inspiracje. Co wybrałeś?

Czytaj dalej NAJWAŻNIEJSZA WŁADZA…

ŻYCZENIA NOWOROCZNE…

Rok 2018, to szczególny rok dla Polaków, obchodzących 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej racji i doświadczeń Rodaków, czuję się w obowiązku skierować powszechne Życzenia Noworoczne.

W pierwszym rzędzie Życzenia dla całej wspólnoty Niebieskiej Planety, abyśmy żyli w Pokoju i rozwiązywali konflikty negocjacyjnie.

Czytaj dalej ŻYCZENIA NOWOROCZNE…