NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA…

Awantura na tle sporu Polski z Unią Europejską jest nieczytelna dla wyborcy. Politycy, komentatorzy, czy prawnicy, usiłując pozyskać przychylność społeczną wmawiają nam, że nielegalne, zdaniem TSUE funkcjonowanie niektórych sędziów będzie miało wpływ na interes przeciętnego obywatela w zakresie prawa do sprawiedliwego sądu.

Czytaj dalej NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA…

MANIFEST UNIJNY…?

Przeczytałem wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.10.2021 r. sygn. akt K3/21 w sprawie obowiązującej w Polsce i Unii Europejskiej hierarchii źródeł prawa. Zapoznałem się ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie, a także oświadczeniem 26 byłych sędziów TK zawierającym zarzut 10 kwestii nieprawdziwych na tle tego rozstrzygnięcia.

Czytaj dalej MANIFEST UNIJNY…?