MITOMANIA…

Motto: synkretyzm, czyli kabaretowa matura…

Dzisiaj maturzyści zdają egzamin tzw. poszerzony z języka polskiego. Pierwsze pytanie dotyczy synkretyzmu, będącego pojęciem na poziomie wyższych studiów polonistycznych. Usiłuje się pozorować ważność matury przy pomocy trudno zrozumiałych zwrotów, podczas gdy sprawdzian na poziomie podstawowym nie odpowiada pojęciu egzaminu dojrzałości.

Czytaj dalej MITOMANIA…