ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VI

VI

Mamy specyficzną sytuację. Przepisy Konstytucji są poprawnie skonstruowane, przewidują dla obywateli istotne dobrodziejstwa. Stosowanie jednak tych zasad w praktyce natrafia na poważne przeszkody, ponieważ system prawny jest niedomknięty, w wyniku braku legalnej, czyli wiążącej wykładni ustaw.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VI

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? V

V

Niedopuszczalność stosowania cywilistycznej zasady swobody nawiązywania umów w stosunkach pracy jest łatwa do logicznego wyjaśnienia. Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy zastosowanie w stosunkach pracy jakiegokolwiek artykułu Kodeksu cywilnego jest dopuszczalne, pod warunkiem zgodności tego przepisu z zasadami prawa pracy.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? V

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? IV

IV

Przykładów pozoracji ustawy zasadniczej w zakresie praw obywatela można by wymieniać przy pomocy konkretnych przypadków opartych na doświadczeniach, bez końca. Natychmiast znaleźliby się obrońcy Konstytucji, tworzący teorie świadczące o olbrzymiej demokracji, wolności i dobru, jakie ona niesie dla rodaków.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? IV

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? III

III

Obecny od trzech lat trwający spór polityczny dotyczy wprost przepisów Konstytucji. Strona rządowa twierdzi, że działa zgodnie z jej zapisami, a opozycja zarzuca jej łamanie zapisów ustawy zasadniczej.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? III

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? II

II

Stawiam tezę, którą będę usiłował udowodnić, że Konstytucja w istocie nie chroni istotnych praw obywatela, ale chroni pewne grupy społeczne, które przyczyniły się do jej budowy i uchwalenia.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? II

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? I

I

Konstytucja – wedle Encyklopedii Prawa (Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 1999, str. 274) – to układ, ustanowienie, ustawa zasadnicza, ustawa konstytucyjna, określający podstawowe zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego, strukturę i kompetencje centralnych i lokalnych organów państwa, a także zasady stosunków między obywatelami i państwem.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? I

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? Wstęp

WSTĘP

Od kilku lat medialne wykorzystywanie Konstytucji z 1997 r., jako parawanu działań politycznych wymaga przyjrzenia się naszej ustawie zasadniczej pod kątem etymologii jej powstania i odpowiedzi na pytanie – komu w istocie ona służy?

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? Wstęp