ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VI

VI

Mamy specyficzną sytuację. Przepisy Konstytucji są poprawnie skonstruowane, przewidują dla obywateli istotne dobrodziejstwa. Stosowanie jednak tych zasad w praktyce natrafia na poważne przeszkody, ponieważ system prawny jest niedomknięty, w wyniku braku legalnej, czyli wiążącej wykładni ustaw.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VI

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? V

V

Niedopuszczalność stosowania cywilistycznej zasady swobody nawiązywania umów w stosunkach pracy jest łatwa do logicznego wyjaśnienia. Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy zastosowanie w stosunkach pracy jakiegokolwiek artykułu Kodeksu cywilnego jest dopuszczalne, pod warunkiem zgodności tego przepisu z zasadami prawa pracy.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? V

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? IV

IV

Przykładów pozoracji ustawy zasadniczej w zakresie praw obywatela można by wymieniać przy pomocy konkretnych przypadków opartych na doświadczeniach, bez końca. Natychmiast znaleźliby się obrońcy Konstytucji, tworzący teorie świadczące o olbrzymiej demokracji, wolności i dobru, jakie ona niesie dla rodaków.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? IV

ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? I

I

Konstytucja – wedle Encyklopedii Prawa (Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 1999, str. 274) – to układ, ustanowienie, ustawa zasadnicza, ustawa konstytucyjna, określający podstawowe zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego, strukturę i kompetencje centralnych i lokalnych organów państwa, a także zasady stosunków między obywatelami i państwem.

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? I