DEFINICJA Nr 99 KASTA

Zbiorowisko środowisk zawodowej sfery,
Hołubiące wspólnotę i zalety cztery.
Pierwsze, stuprocentowe wzajem zaufanie.
Drugie, że nikt mądrzejszy na drodze nie stanie…

Trzecie, twardej zasady reguły naboru…
Czwarte – rację ma zawsze, na wypadek sporu.
Skutek – taka wspólnota w dobra wciąż obrasta,
Bezczelnością gębową do woli wręcz szasta…

DEMOKRACJA V

Na tle krytycznych słów wypowiadanych o współczesnej demokracji pozorującej istnienie najlepszego ustroju politycznego, powstaje pytanie o zmianę naprawczą? Historia świata pokazuje, że przełomy tego typu miały miejsce przynosząc niekiedy lepsze rozwiązania, a czasem regres.

Czytaj dalej DEMOKRACJA V

DEMOKRACJA IV

Dotychczas starałem się wykazać, że demokracja panująca w Polsce wzorująca się na zachodnim ustroju demokratycznym, nie odpowiada definicyjnemu pojęciu tej formacji politycznej, ponieważ suweren nie posiada ani jednego realnego własnego prawa pozwalającego na traktowanie go, jako sprawującego zwierzchnią władzę w państwie.

Czytaj dalej DEMOKRACJA IV

DEMOKRACJA I

Żyjemy, jak nam wmawiają media w systemie demokratycznym charakteryzującym się wolnością człowieka i głoszonych przez niego poglądów. Ustrój demokratyczny przekonuje, że to my jesteśmy suwerenem w poszczególnych państwach, których władze stanowią tylko naszych przedstawicieli wyrażających wolę większości.

Czytaj dalej DEMOKRACJA I