DEMOKRACJA V

Na tle krytycznych słów wypowiadanych o współczesnej demokracji pozorującej istnienie najlepszego ustroju politycznego, powstaje pytanie o zmianę naprawczą? Historia świata pokazuje, że przełomy tego typu miały miejsce przynosząc niekiedy lepsze rozwiązania, a czasem regres.

Czytaj dalej DEMOKRACJA V

DEMOKRACJA IV

Dotychczas starałem się wykazać, że demokracja panująca w Polsce wzorująca się na zachodnim ustroju demokratycznym, nie odpowiada definicyjnemu pojęciu tej formacji politycznej, ponieważ suweren nie posiada ani jednego realnego własnego prawa pozwalającego na traktowanie go, jako sprawującego zwierzchnią władzę w państwie.

Czytaj dalej DEMOKRACJA IV

DEMOKRACJA I

Żyjemy, jak nam wmawiają media w systemie demokratycznym charakteryzującym się wolnością człowieka i głoszonych przez niego poglądów. Ustrój demokratyczny przekonuje, że to my jesteśmy suwerenem w poszczególnych państwach, których władze stanowią tylko naszych przedstawicieli wyrażających wolę większości.

Czytaj dalej DEMOKRACJA I

DEFINICJA Nr 91 ŻYCIE

Upojnie oraz skrycie, kocham cię nad życie…
Oto faza piosenki śpiewanej w korycie.
Dla igrania z urodzin kolejnego trwania,
Formą śmierci wolności, niebytu wdrażania.

Popadanie w absurdy służy panom mocy…
Mrocznym siłom straszącym zwykle po północy.
Podającym nam często dość chwytliwe hasła,
Aby siła żywotna w człowieku wygasła…

Tadeusz Miłowit Lubrza