DEFINICJA Nr 86 WOLNOŚĆ ABORCJI

Hasło w dobie krzewienia kultury narodu,
Wiedzie przyszłe istnienia w zabawkę porodu.
Delikatna materia chowana wstydliwie,
Budzi opór sumienia całkiem sprawiedliwie.

Czyni rozbrat w szeregach samej opozycji,
Prezesów Trybunału, podstawy kondycji,
Zarzucania naruszeń zasad Konstytucji
Z hipokryzją obrony mordu restytucji…

Tadeusz Miłowit Lubrza

DEFINICJA Nr 84 UCZELNIA

Uczy Marcin, Marcina niestety zbyt często.
Prezentując podstawę do tego, zbyt gęsto,
Że nie są doceniane preferencje wiedzy
Oraz inni zbierają śmietankę koledzy…

Mamy też stopniowalność sprawdzania pojęcia,
Przekazanych mądrości przez wszystkie zajęcia.
Tu brylują systemu testowe metody,
Stosowane dla picu i czystej wygody.

Tadeusz Miłowit Lubrza

DEFINICJA Nr 82 BRYDŻ

Zawsze walka zaczepna jest fascynująca,
Kiedy jeszcze sportowa i towarzysząca…
Wyzwalając potrzebę współpracy parami,
Intuicję kontaktu wiedzie między nami…

Ważkie treści zawiera: konwencje, zasady,
Bez pojęcia, rzecz jasna, grać się nie da rady.
Prawidła jednolite w świecie i językach,
Wprost uniformizują w końcowych wynikach.

Tadeusz Miłowit Lubrza

DEFINICJA Nr 81 KARTY

Odwzorowanie prozy codziennego życia,
Pionków, gońców i niewiast, koronnego krycia…
A do tego nadrzędne asy władające,
I, dżokery, czasami rytm rozbijające.

Wszystko po to, by szary, nawet z nizin człowiek
Czuł, że może tym rządzić, bez zmrużenia powiek…
Taka fraternizacja pozornej odmiany,
Która czasem prowadzi do bogactwa zmiany…

Tadeusz Miłowit Lubrza

DEFINICJA Nr 80 DYŻUR

Przeznaczony odcinek czasu konsultacji,
Mistrza z uczniem, służący wyjaśnianiu racji.
Niegdyś jedna godzina – niewiele to było,
Ale dziś do kwadransa się wszystko skurczyło.

W Alma Mater fachowcy są tak zabiegani,
Że wydłużyć minutę nie potrafią ani,
Zwieńczyć dzieło rozsądkiem, rzetelnością skali,
Bowiem w wielu uczelniach ich tak pożądali…

Tadeusz Miłowit Lubrza

DEFINICJA Nr 78 NAGRODA

Wyróżnienie w codziennej, zwykłej dla kołaczy,
Powinności roboty, co się trudem znaczy.
Im wyższą hierarchicznie zajmuje pozycję,
Tym bardziej materialną tworzy koalicję…

Na szczytowym poziomie czasem nie wiadomo,
Z jakich przyczyn nagrodę bierze w ogóle homo?
Tworząc zgrozę zniszczenia lub niezrozumienia,
Tak bezprecedensowo zapada w sumienia…

Tadeusz Miłowit Lubrza