DEFINICJA Nr 99 KASTA

Zbiorowisko środowisk zawodowej sfery,
Hołubiące wspólnotę i zalety cztery.
Pierwsze, stuprocentowe wzajem zaufanie.
Drugie, że nikt mądrzejszy na drodze nie stanie…

Trzecie, twardej zasady reguły naboru…
Czwarte – rację ma zawsze, na wypadek sporu.
Skutek – taka wspólnota w dobra wciąż obrasta,
Bezczelnością gębową do woli wręcz szasta…