POLSKI ŁAD…

Koalicja rządzących trzech partii zaskoczyła wszystkich programem pod trafnym tytułem „Polski ład”. Okazało się naocznie, że przez tygodnie, czy nawet miesiące sączone wiadomości medialne jakoby dochodziło wśród władzy do jakichś rozłamów, można między bajki włożyć.

Czytaj dalej POLSKI ŁAD…

ZŁAPAŁ KOZAK TATARZYNA…

Od czasu do czasu kupuję „Sieci” i ostatnio to zrobiłem. Numer 18 z 4-9 maja 2021 r. mocno mnie rozczarował. Choć na pierwszej stronie krótki „Układ dwustronnie korzystny” autorstwa Jacka Karnowskiego stanowi trafny opis rzeczywistości, to im głębiej wchodziłem w tę lekturę, tym artykuły o bieżącej polityce stawały się coraz bardziej banalne.

Czytaj dalej ZŁAPAŁ KOZAK TATARZYNA…

RZĄDZENIE…

Rozmowy z bliższymi i dalszymi znajomymi na temat współczesnej rzeczywistości prowadzą do wniosku, że jest źle i będzie niestety coraz gorzej. Problem nie wynika z bieżącej pandemii i kłopotów gospodarczych, ale z braku edukacji społecznej w zakresie pojęcia „rządzenie”.

Czytaj dalej RZĄDZENIE…

1 MAJA 2021 R.

Święto pracy nie daje nam chwili wytchnienia.
Nie prowadzi do stanu grozy zapomnienia.
Pogodowo dobrane do wiatru i słoty,
Przypomina rok trudny, przy braku roboty.

Święcić przyjdzie powroty do znoju stałego,
I, to nie wiadomo już roku którego?
Gdy pogoda współgrając wnet optymistycznie,
Sielankowo wiersz stroić też zacznie lirycznie.

Tadeusz Miłowit Lubrza