EPOPEJA PRAWNICZA w XII księgach prozą – epilog

EPILOG

Koncepcję przywrócenia legalnej wykładni ustaw konsultowałem z wieloma przedstawicielami tak teorii, jak i praktyki prawa. Wśród nich byli profesorowie wydziałów prawa i administracji naszych uniwersytetów, adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie i inni prawnicy zajmujący się profesjonalnie stosowaniem prawa.

Czytaj dalej EPOPEJA PRAWNICZA w XII księgach prozą – epilog

Księga XII. PRZYWRÓCENIE LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW

Opisane zdarzenia, na które posiadam dowody potwierdzające głoszone poglądy, Czytelnik może sobie ocenić w kontekście własnych doświadczeń w zakresie stosowania prawa. Jest źle, a zjawisko ma charakter postępujący i co gorsza obejmuje nie tylko procesy cywilne, czy administracyjne, ale także skutki wadliwych postępowań karnych.

Czytaj dalej Księga XII. PRZYWRÓCENIE LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW

Księga IV. SKUTKI BRAKU LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW W 2015 R.

Na temat konkretnych skutków braku legalnej wykładni ustaw będę pisał szczegółowo, odnosząc się do grup społecznych, których dotknęły negatywne konsekwencje, po to, aby uzmysłowić konieczność wypowiedzenia się w ramach referendum ogólnonarodowego za przywróceniem legalnej wykładni ustaw.

Czytaj dalej Księga IV. SKUTKI BRAKU LEGALNEJ WYKŁADNI USTAW W 2015 R.