OŚWIATA…

Mamy obecnie hit oświatowy pt. „Historia i teraźniejszość 1945-2015” autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Rozgorzała szeroka publiczno-medialna dyskusja na temat podręcznika, który ma być używany od roku szkolnego 2022/2023.

Czytaj dalej OŚWIATA…

HISTORIA II

Równolegle prawie ze sprowadzeniem emigrantów z Afryki i Azji, Niemcy wymyślili, że będą prowadzić energetyczne interesy z Rosją i przy pomocy energii poczną gospodarczo panować w formie zbliżonej do kolonialnej, nad słabszymi partnerami unijnymi.

Czytaj dalej HISTORIA II

HISTORIA I

Historia jest matką wszelkich nauk, co postaram się przy okazji szczegółowo udowodnić. W tym miejscu koncentruję uwagę na klasycznej historii, jako matce nauk społecznych, co jest chyba dla wszystkich aksjomatem, czyli pewnikiem nie do podważenia?

Czytaj dalej HISTORIA I