OŚWIATA…

Mamy obecnie hit oświatowy pt. „Historia i teraźniejszość 1945-2015” autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Rozgorzała szeroka publiczno-medialna dyskusja na temat podręcznika, który ma być używany od roku szkolnego 2022/2023.

Czytaj dalej OŚWIATA…

HISTORIA II

Równolegle prawie ze sprowadzeniem emigrantów z Afryki i Azji, Niemcy wymyślili, że będą prowadzić energetyczne interesy z Rosją i przy pomocy energii poczną gospodarczo panować w formie zbliżonej do kolonialnej, nad słabszymi partnerami unijnymi.

Czytaj dalej HISTORIA II

HISTORIA I

Historia jest matką wszelkich nauk, co postaram się przy okazji szczegółowo udowodnić. W tym miejscu koncentruję uwagę na klasycznej historii, jako matce nauk społecznych, co jest chyba dla wszystkich aksjomatem, czyli pewnikiem nie do podważenia?

Czytaj dalej HISTORIA I

O PRZEKRĘCANIU HISTORII…

Jeżeli historię przekręcają politycy, to zjawisko błędu rzeczowego wpisuje się w meandry polityki, która z natury rzeczy równana z prawdą być nie może. Skojarzyłem to po wysłuchanym 20 grudnia 2017 r. wywiadzie radiowym z marszałkiem seniorem Kornelem Morawieckim.

Cieszy mnie pojednawczy ton zasłużonego dla polskiej demokracji człowieka, toteż nie zdziwiłem się twierdzeniem, że rodzimych posłów Parlamentu Europejskiego, którzy głosowali przeciwko Polsce nie nazwał zdrajcami, lecz uważa nadal za Polaków i ma nadzieję naprowadzić ich na dobre tory postępowania.

Czytaj dalej O PRZEKRĘCANIU HISTORII…