DIALOG KONSTRUKTYWNY LXII

Karabeusz (K.) Przyznałeś mi rację, że trafnie zdiagnozowałem rzeczywistość w zakresie skutków niewiedzy politycznej kolejnych współczesnych pokoleń. Co z tym można zrobić?

Tadeusz Michał Nycz (TMN.) Sprawa jest złożona i trudna do naprawy. Poszczególne państwa zachodnie uczyły się demokracji przez wiele dziesiątków lat i poza może Szwajcarią, w Europie mamy marne tego rezultaty. My, chcielibyśmy w pełni pojąć meandry polityki w znacznie przyspieszonym czasie, czego chyba zrobić się nie da?

Czytaj dalej DIALOG KONSTRUKTYWNY LXII