ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VII

VII

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelom między innymi:

  • ochronę własności (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1),
  • ochronę życia prywatnego i decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 i art. 51),
  • wolność pozyskiwania informacji (art. 54).

Czytaj dalej ANALIZY KONSTYTUCYJNE, CZYLI KOMU SŁUŻY USTAWA ZASADNICZA? VII