DIALOG…

Motto: aby z innymi racjonalnie dyskutować, trzeba najpierw zrozumieć samego siebie….

W polityce typową formułą działania jest dialog przeradzający się w dyskusję, spory i kłótnie. Tę wymianę myśli widzimy na bieżąco w dowolnym medium. Jej racjonalna istota powinna prowadzić do wypośrodkowania poglądów w ramach sprzeczności politycznych i tym sposobem osiągnięcia kompromisu.

Czytaj dalej DIALOG…

WOJNA…

Motto: kto mieczem wojuje, od miecza ginie

Człowiek jest z natury zaborczy, dlatego w wyniku przemocy jeden drugiego usiłuje pozbawić dóbr, co uzasadnia od zarania prowadzoną działalność militarną. Chcąc znaleźć pozory zasadności takich przedsięwzięć, które były, są i zawsze będą sprzeczne z dobrem ludzkości, w różnych epokach wymyślano propagandowe agitujące hasła.

Czytaj dalej WOJNA…