DIALOG KONSTRUKTYWNY XII

K. Nie zrozumiałem jak przynależność do partii reżimowej powodowała negatywne skutki w ówczesnych wyborach?

TMN. Mało kto potrafił odeprzeć zarzuty związane z członkostwem w takiej partii, które w kręgach prywatnych były stawiane także mnie, ale konsekwentnie wyjaśniałem, że z moralnego punktu widzenia moja przynależność do SD w opisanych uwarunkowaniach nie może być oceniana negatywnie.

Czytaj dalej DIALOG KONSTRUKTYWNY XII

DIALOG KONSTRUKTYWNY IX

K. W jaki sposób istnienie legalnej wykładni ustaw może wpłynąć na poprawę praworządności urzędniczej, z którą dzisiaj nie jest najlepiej?

TMN. Sam fakt funkcjonowania legalnej wykładni ustaw z psychologicznego punktu widzenia zmieni nastawienie urzędników do przestrzegania prawa, ponieważ wyeliminuje powszechną dowolność interpretacji prawa. Przykładowo, wiążące wyjaśnienie danego przepisu wykluczy nie tylko odmienną jego wykładnię przez sąd, ale też przez urzędnika państwowego, czy samorządowego.

Czytaj dalej DIALOG KONSTRUKTYWNY IX