DIALOG KONSTRUKTYWNY IX

K. W jaki sposób istnienie legalnej wykładni ustaw może wpłynąć na poprawę praworządności urzędniczej, z którą dzisiaj nie jest najlepiej?

TMN. Sam fakt funkcjonowania legalnej wykładni ustaw z psychologicznego punktu widzenia zmieni nastawienie urzędników do przestrzegania prawa, ponieważ wyeliminuje powszechną dowolność interpretacji prawa. Przykładowo, wiążące wyjaśnienie danego przepisu wykluczy nie tylko odmienną jego wykładnię przez sąd, ale też przez urzędnika państwowego, czy samorządowego.

Czytaj dalej DIALOG KONSTRUKTYWNY IX

DIALOG KONSTRUKTYWNY VIII

K. Dlaczego instytucję legalnej wykładni ustaw podnosisz przy omawianiu każdej sprawy o prawnym charakterze?

TMN. Przyjmując, że prawo uchwalamy po to, aby było przestrzegane, a formuła sprawiedliwości wymaga identycznego jego zastosowania w analogicznych sprawach co do stanu faktycznego, to niezbędna jest dla zapewnienia tych zasad legalna wykładnia ustaw.

Czytaj dalej DIALOG KONSTRUKTYWNY VIII

DIALOG KONSTRUKTYWNY VII

K. Kiedy rozpoczęliśmy rozmowę, zaproponowałem ogólny tytuł: „Dialog”. Poprosiłeś od razu o dopisanie słowa: „konstruktywny”, dlaczego?

TMN. Dialogiem definicyjnie jest każda rozmowa prowadzona między dwojgiem ludzi bez względu na sens i znaczenie. Dialog konstruktywny to wymiana myśli budująca, dodatnia, twórcza. Pojęcie to odnoszę jednak zasadniczo nie do nas, ale do Czytelnika.

Czytaj dalej DIALOG KONSTRUKTYWNY VII