SPECJALIŚCI OD HISTORII…

Przyglądałem się i przysłuchiwałem komentarzom TVN dotyczącym „marszu niepodległości”, zorganizowanego w Warszawie w dniu 11.11.2021 r. Marsz blokowany przez prezydenta tego miasta, jednak się odbył, ponieważ przybrał państwowy charakter, mający pierwszeństwo przed każdym innym publicznym zgromadzeniem.

Czytaj dalej SPECJALIŚCI OD HISTORII…

DEFINICJA Nr 95 DOPRECYZOWANIE

Dzisiaj, chyba nie trzeba udowadniać racji,
Że konieczna reforma naszej demokracji.
Bo, wdrożone odkrycia w wiekowej połowie
Rozwój nam uczyniły nie mieszczący w głowie…

A po kilku epokach mniejszościowych rządów,
Żadnych dotąd nie było reformacji prądów,
Aby ludzkość przetrwała na ziemskim straganie…
Niezbędne demokracji doprecyzowanie!

Tadeusz Miłowit Lubrza

DEFINICJA Nr 94 WOLNOŚĆ BEZ GRANIC

Swoboda ustrojowa ziemska, czy krajowa,
Nazbyt często sprzeczności sama w sobie chowa.
Dążąc bez ograniczeń do czynienia złego,
Bez rozmysłu o skutkach uczynku takiego.

Jak na razie w społecznych ideach dialogu
Nie stworzono trafniejszych zasad dekalogu,
Co trzymają skutecznie w ryzach społeczeństwo,
Chroniąc wartość najwyższą, czyli człowieczeństwo.

Tadeusz Miłowit Lubrza

DEFINICJA Nr 93 WOJNA ŚWIATÓW

Gdy Ziemianin wybiera pełną wolność bytu,
Zaprzedaje się piekłu, zwykłemu korytu.
Z człowieczeństwa od razu lecą tylko pióra…
A zyskuje, nie wartość, ale sama góra…

Oni tak manewrują, niczym chłop szczurami,
Byśmy gryźli się z sobą – w worku kamratami.
Walcząc ostro, poważnie traktując zajęcie,
Zostawiamy im kasę, wspaniałość, przyjęcie…

Tadeusz Miłowit Lubrza

DEFINICJA Nr 92 NIE ZABIJAJ

Takie myśli na przedzie kroczą przed człowiekiem,
Aby mógł się pochwalić dość sędziwym wiekiem.
Równocześnie w rozboju unicestwia innych,
Czasem się opierając na formule winnych…

Zawinienia nie da się przypisać płodowi,
Stąd pęd do wolności, w mig się usadowi…
Tworząc prawo zabicia w narracji praktyki,
A ideę –nie zabij – teorią etyki.

Tadeusz Miłowit Lubrza