DEFINICJA Nr 12

OJCZYZNA UTAJONA

Pojęcie służące asymilacji jednostki wrogiej danej wspólnocie, wykorzystywane na użytek ukazania pozorowanej tożsamości narodowej, której w żaden inny sposób nie można ujawnić. Łączy się ściśle ze zdrajcą utajonym, dla którego często pozostaje określeniem nierozerwalnym z miejscem wyłącznie dobrobytu, a niekiedy przesytu ekonomiczno-finansowego…

Karabeusz

DEFINICJA Nr 11

OJCZYZNA

Miejsce urodzenia utożsamiane często tylko geograficznie, wykorzystywane hasłowo, do propagowania wewnętrznych przeżyć w chwilach patetycznie podniosłych lub entuzjastycznie sportowo ważnych. Pojęcie niedookreślone i trudne do zdefiniowania przez przeciętnego uczestnika danej wspólnoty, ponieważ na użytek prywatny nie jest rzeczowo precyzowane, lecz stanowi przejaw chwilowej euforii, po której zapada cisza wynikła z braku autentycznego przeżywania wspólnoty.

Karabeusz

DEFINICJA Nr 10

ZDRAJCA UTAJONY

Zdrajca utajony posiada te same cechy, co wróg utajony, ale różni się tym, że zaskoczyć może wielokrotnie. Jest bardziej niebezpieczny, ponieważ intrygi powtarza, zapewniając o postawie przyjacielskiej, podczas gdy zakulisowo skutecznie knuje. Najbardziej niebezpieczna odmiana zdrajcy utajonego występuje w formule propagującej ideowo-wolnościowe działania wmawiające dobroczynność powszechną, ubraną sprytnymi hasłami medialnymi. Zagrożenie jest tym większe, że cwany lis rzeczywiste poglądy ukrywa przy pomocy zgrabnie skonstruowanych sloganów dla słabo rozwiniętej i naiwnej gawiedzi…

Karabeusz

DEFINICJA Nr 9

WRÓG UTAJONY

Wróg utajony w przeciwieństwie do oficjalnego będzie udawał przyjaciela i usilnie przekonywał o przychylności, aż do tego stopnia, że w medialnym kłębowisku informacyjnym bardzo trudno go odróżnić od rzeczywistego przyjaciela. W najtrudniejszej sytuacji możemy być pewni, że ukaże prawdziwe oblicze. Walka z nim jest prawie niemożliwa, bo nigdy nie wiadomo, jaką niekorzystną sytuację uzna za najtrudniejszą? Pozostaje tylko udawać poważniejsze kłopoty i czekać, aż w przypływie radości zaskoczy autentyczną postawą…

Karabeusz

DEFINICJA Nr 8

PAPIEROS I INNE NIKOTYNOWE UŻYWKI

Substancje zalecane do używania przez powszechną, głównie XX wieczną reklamę, pozwalające na szpanowanie rasowo-klasowe, zmuszające kulturowo każdego użytkownika do pożądań, aż do tego stopnia, że stały się balsamem przedśmiertnym zwłaszcza na wojnie, czy przed egzekucją, co doprowadziło rodzaj ludzki na skraj małpowanego idiotyzmu, powodującego trwałe, nieodwracalne uszkodzenia organizmu z nieopanowanym dotychczas rakiem na czele.

Karabeusz

DEFINICJA Nr 5

SZCZEPIONKA

Produkt wdrażający mikron trucizny, zmuszający mózg do produkcji antyciał, mający zakodowane uboczne oddziaływania w postaci niezbędnego przyswajania lekarstw na wytworzone inne dolegliwości pozwalające przemysłowi farmaceutycznemu utrzymać pożądany parytet w relacji podaż – popyt.

Karabeusz