DEFINICJA Nr 33 WENA

Ciężki przymus wydarcia jakiejś farsy z głowy,
Utrzymany w realiach choćby do połowy.
Nadający jednostce niepoślednią rolę,
Tak, jak prądy nowości – choćby rock end role…

Tadeusz Miłowit Lubrza