W OBRONIE WOLNYCH MEDIÓW…

Motto: nad większego nie masz zucha, jak nasz Stefek Burczymucha…

Pewien redaktor debatę stworzył,
Podbudowany obawą przecie…
Tezę klasyczną mediów założył,
Wolnych powszechnie na całym świecie.

Autorytety użył do ziarna,
Zasadzanego tezą wiadomą –
Redakcja cała ma być ofiarna…
Tworzoną w trójcy x, niewiadomą…

Dla podniesienia znaczenia wagi,
Mamy znawczynię kultury Roland…,
Speców niemieckiej, brytyjskiej sagi,
Tych, od reżimu, z adresem Poland.

Od strony prawa – śmiały profesor,
Do tego kleryk, chyba zakonny.
By asocjował w całości resor,
Amerykański redaktor skłonny

Wieścić od razu prawdę znaczącą
O inwestycji największej Stanów…
Opór powszechny wywołującą,
Zagładą wielką w mieście Pacanów…

Całe godziny emocje wiodą
Przez najczarniejsze dramaty świata,
Zgodnie z sponsorów spryciarską modą,
Bowiem fikcyjna mediów kasata,

Tak wystraszyła prawdy gadaczkę,
Że ktoś im zajrzy w scenariusz kasy…
Wszyscy popadli w medialną sraczkę,
Jakie ujawnią się ananasy…?

Tadeusz Miłowit Lubrza